Banner

32 04 58 00

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Samtaletilbud


Ved enesamtaler får en bruker snakke med en faglig veileder om sin egen historie og problematikk. Det er individuelt hvor ofte og hvor mange samtaler den enkelte har behov for. Omfang av samtaler vil også være avhengig av hvor i egen bearbeidingsprosess personen er. Samtalen er basert på dialog mellom brukeren og en ansatt med faglig kompetanse, og det er alltid brukeren som styrer hvor mye som skal deles. En individuell samtale kan foregå på eller utenfor senteret, eller på telefon. Samtaler tilbys også til partnere eller andre nærstående.

 

Annen hjelp

Ansatte på BRiS kan også hjelpe brukere med å ta kontakt med andre (hjelpe-) tjenester, følge dem til møter med offentlige tjenester eller delta i ansvarsgrupper og samarbeidsmøter rundt brukeren.


Kilde: BUFDIR - Tilbud på sentrene mot incest og seksuelle overgep