Banner

32 04 58 00

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Informasjon- og undervisningstilbud


BRiS tilbyr undervisning og foredrag for elever, foreldre og lærere.

Våre mål er:

- at barna skal tilegne seg kunnskap om vold og overgrep

- at alle voksne skal

     ... tørre å se

     ... tørre å spørre

     ... tørre å lytte

     ... tørre å varsle

 

Vi tilbyr undervisning og foredrag for forskjellige målgrupper: barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og høyere utdanning. 

 

 


 

Gratis undervisningsopplegg til barnehager og barnetrinnet i grunnskoler: