• Buskerud
  Buskerud
 • Drammen
  Drammen
 • Jevnaker
  Jevnaker
 • Sande
  Sande
 • Svelvik
  Svelvik
Banner

32 04 58 00

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Fagkonferanse

Buskerudregionens incestsenter BRiS og Drammensregionens interkommunale krisesenter inviterer til sin årlige fagkonferanse onsdag 05.06.2019. Fagkonferansen har som mål å gi kunnskap og kompetanse om barn og unge med Problematisk Seksuell Atferd – SSA. Målgruppa er ansatte i oppvekst, helse- og omsorgstjenester samt andre som arbeider med barn og unge.

 

På fagkonferansen har vi invitert:

·      Regionalt senter for Vold og Traumatisk Stress – RVTS Øst

·      Barn, ungdom og familiedirektoratet - Bufetat Sør

 m.m.

 

Tid: onsdag 05.06.19 kl. 08.30 – 15.30 (registrering fra kl. 08.00)

Sted: Scandic Ambassadør Drammen, Strømsø Torg 7, Drammen

Konferansen er gratis!

Lunsj blir servert

 

Meld deg på her

 

Frist: 20.05.19

Bindende påmelding pga matbestilling

Maks. antall deltakere: 100 - første mann til mølla! J

 

Foreløpig program

08.00

Registrering

 

08.30

Velkommen til konferanse

 

08.35

Presentasjon av Krisesenterets tilbud

 

08.45

Presentasjon av BRiS’ tilbud

 

09.00

Verktøy for hjelpere:

Samtale med barn og ungdommer om vold, overgrep og omsorgssvikt – snakkemedbarn.no

v/Kjetil Ramborg, spesialrådgiver, RVTS Øst

10.15

Verktøy for hjelpere (forts.)

Barns seksuelle atferd og seksualitet: hva er normal og hva er problematisk seksuell atferd? (Traffikklyset) Hva kjennetegner barn og unge med problematisk seksuell atferd? (AIM)

v/Christian Lunde Hansen, spesialrådgiver, RVTS Øst

11.30

Lunsj

 

12.30

Forebygging og avdekking:

Erfaringer fra Tverretatlig utredningsteam i Vest Agder

v/Tove Lise Høigilt, seniorrådgiver, Bufetat Sør og Jorunn Haga fra ABUP, Sørlandet sykehus

14.15

Vårt ansvar i kommunen: Lov- rammeverk og taushetsplikt i kommunale tjenester, barnets rettssikkerhet

15.00

Vel hjem

 

 

Aktiviteter