Banner

32 04 58 00

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Tilbud


BRiS er et tilbud til de som er utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. Vi kan tilby individuelle-, par- eller familiesamtaler. I tillegg har vi også ulike aktiviteter som kunst- og utrykksterapigruppe (KUT) og temakvelder.

 

BRiS er et gratis tilbud og supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og du trenger ikke henvisning for å ta kontakt.