Banner

32 04 58 00

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Hva er et Senter mot incest og seksuelle overgrep?

På et senter mot incest og seksuelle overgrep kan du som har vært utsatt for seksuelle overgrep, få støtte til å bearbeide opplevelsene dine. BRiS er et selvhjelpstilbud til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende.

 

BRiS er et gratis tilbud og supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og du trenger ikke henvisning for å ta kontakt. De som arbeider på senteret, har relevant utdanning.

 

Tilbudet består av:

- rådgivning per telefon

- individuelle samtaler

- gruppetilbud

- temakvelder

- informasjon, undervisning og annen utadrettet virksomhet

 

Se film om hvordan du møtes på et senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)

 

Du kan være anonym, det vil si du trenger ikke å si hva du heter når du kontakter oss. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Andre som bruker senteret har heller ikke lov til å fortelle videre det de får vite om deg. Vi tilbyr tolk når det er behov for det.

 

Alle fylker har i dag minst ett senter mot incest og seksuelle overgrep. Sentrene mottar midler fra stat og kommune.

 

Det finnes også en døgnåpen, landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende. "Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte". Denne driftes og betjenes av Incestsenteret i Vestfold. Grønt nummer: 800 57 000

 

Oversikt over sentrene på Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO sine sider

 

Kilde: Din utvei.no - Hva er Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)