Banner

32 04 58 00

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Seksuelt krenkende atferd og seksuell handling - hva sier straffeloven?


Straffeloven skiller mellom tre hovedkategorier av seksuelle overgrep: «seksuell omgang», «seksuell handling» og «seksuelt krenkende atferd». Hvilken av disse betegnelsene et overgrep gis, er avgjørende for hvilke straffebestemmelser (eventuelt hvilket straffalternativ i en bestemmelse) som kommer til anvendelse. 

 

Seksuelt krenkende atferd

Seksuelt krenkende atferd rammes av straffelovens § 298. Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke. Ifølge lovbestemmelsen er det et lovbrudd dersom handlingen foregår på et offentlig sted eller i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket.

Bestemmelsen rammer også slik atferd over internett, for eksempel distribusjon av fotografier eller levende bilder der mottakeren er under 16 år. 

Typiske eksempler på handlinger som vil rammes av bestemmelser om seksuelt krenkende atferd, er blotting og krenkende bevegelser eller ordbruk. Det sentrale er at det utvises overfor en annen, men uten fysisk kontakt med en annen. Bestemmelsen rammer også slik atferd over internett, for eksempel distribusjon av fotografier eller levende bilder der mottakeren er under 16 år eller for øvrig ikke har samtykket i mottaket.

 

Seksuell handling

Seksuell handling rammes av straffelovens § 297. Seksuell handling uten samtykke.

Lovbestemmelsen omfatter primært beføling av bryster eller kjønnsorganer, må alltid foretas mot en annen person som ikke har samtykket til handlingen.


Kilde: Din utvei.no - Seksuelt krenkende atferd og seksuell handling - hva sier straffeloven?