Banner

32 04 58 00

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Hva er seksuelle overgrep og seksuell vold?


Med seksuelle overgrep menes alle former for seksuelle krenkelser.

Seksuelle overgrep omfatter både handlinger og forsøk på handlinger som innebærer:

 

- Ufrivillig fysisk kontakt som berøring, beføling, slikking, suging, onanering, samleieliknende handlinger, samleie og voldtekt

- Handlinger eller forsøk på handlinger uten fysisk kontakt som seksualisert tilsnakk, blotting, fotografering, filming, kikking og fremvisning av pornografi

 

Overgrepet gjøres mot den utsattes vilje. Det kan også skje i form av at den utsatte lures, presses eller trues til å utføre handlinger sammen med andre, at den utsatte må se på andre som utfører seksuelle handlinger eller ved at vedkommende må utføre seksuelle handlinger med seg selv i andres påsyn. Overgrep kan hende alle uansett alder og kjønn, og det er et overgrep uansett om man er edru, ruset eller sover.

 

WHO definerer seksuelle overgrep slik (oversatt fra engelsk):
Enhver seksuell handling, forsøk på å oppnå seksuell handling, uønskede seksuelle kommentarer eller fremstøt, eller handlinger tilknyttet menneskehandel som trafficking, rettet mot en persons seksualitet ved bruk av tvang fra en annen person, uavhengig av personens relasjon til den utsatte, i en hvilken som helst setting, inkludert, men ikke begrenset til, hjem og arbeid.

 

Straffeloven skiller mellom tre hovedkategorier av seksuelle overgrep: «seksuell omgang», «seksuell handling» og «seksuelt krenkende atferd». Hvilken av disse betegnelsene et overgrep gis, er avgjørende for hvilke straffebestemmelser (eventuelt hvilket straffalternativ i en bestemmelse) som kommer til anvendelse. I den såkalte voldtektsbestemmelsen brukes betegnelsen seksuell omgang.


Kilde: Din utvei.no - Hva er seksuelle overgrep og seksuell vold?