Banner

32 04 58 00

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Incest - hva sier straffeloven?


Straffeloven skiller mellom incest i "tradisjonell" forstand og seksuell omgang med noen man har omsorg for.

 

De norske straffebestemmelser om incest finnes i straffelovens §§ 312-313. Straffelovens § 312. Incest, rammer den som har seksuell omgang med slektning i nedstigende linje, dvs. med barn, barnebarn eller oldebarn. Bestemmelsen omfatter både biologiske og adopterte barn. Det er overgriper som har straffansvar. 

 

     Det er overgriper som har straffeansvar. 

 

Straffelovens § 313. Søskenincest, omfatter incest mellom søsken. Straffen for incest mellom søsken er fengsel i inntil 1 år.

 

Etter bestemmelsen i straffelovens § 314. Seksuell omgang mellom andre nærstående, kan det gis inntil seks års fengsel til den som har seksuell omgang med fosterbarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans/hennes omsorg, myndighet eller oppsikt. Dette er ikke incest slik begrepet er definert i straffeloven, men det er forbudt ut fra de samme beskyttelsesverdige interesser som er satt for å hindre incest.


Kilde: Din utvei.no - Incest - hva sier straffeloven?