Slider Image

32 04 58 00

BRiS skal sørge for at incest og seksuelle overgrep ikke ties i hjel.
Intensjonen er å gjøre tilværelsen lettere for utsatte og deres pårørende.

 

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

BRiS er et tilbud til personer som har blitt utsatt for incest og seksuelle overgrep og deres pårørende

Utsatt for vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep?

Ta kontakt!

Alle tjenester gratis.

Samarbeidskommuner

Nyttige nødnummere

Politi: 112 | 02800 | 32 80 55 00
Overgrepsmottak: 116 117
Alarmtelefonen for Barn og Unge: 116 111